Մեկնաբանություններ գերմաներենի ուսուցման մեր գրքի վերաբերյալ

Մեկնաբանություններ գերմաներենի ուսուցման մեր գրքի վերաբերյալ

Գերմաներեն-դասընթաց-գիրք-գրախոսություններ

Մեկնաբանություններ գերմաներենի ուսուցման մեր գրքի վերաբերյալ

ՍԿՍՎԵԼ Է ՄԵՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ՄԵՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ: ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ : Անգլերեն թարգմանություն