Բանջարեղեն գերմանական պատկերազարդ դասախոսության և նախադասության նմուշներում