գերմանական-երկրներ-լեզուներ-դրոշներ-ազգեր-գերմանական-գերմանիա-դոյչլանդական

ՍԿՍՎԵԼ Է ՄԵՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ՄԵՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ: ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ : Անգլերեն թարգմանություն